Het gezicht achter puissance

Het leven heeft me geleerd niet meer bang te zijn voor de duistere kanten van het leven. Chaos kan ik verdragen, alsook durf ik nu intense uitingen van gevoelens toelaten, ik ben niet langer bang om nieuwe onbekende paden te bewandelen, ik ben in staat om mensen onvoorwaardelijk te zien en niet beoordelend te luisteren, mijn sterke verbeelding helpt me soms tijdens therapie beelden toe te voegen aan de woordenstroom en ik kan veelal het goede blijven zien in de mensen, zonder bang te zijn om ook de minder goede zaken te zien.

Als ergotherapeut vond ik mijn roeping binnen de fysieke revalidatie, waar ik al snel geconfronteerd werd met moeilijke, ingrijpende verhalen van rouw, verlies, loslaten, ziekte... enz.

Daar is vast ook mijn liefde ontstaan voor het holistische werken met mensen, waarbij ik zag dat het fysieke , sociale en het psychologische luik heel nauw met elkaar verweven liggen.

Mijn grote leergierigheid en drang naar verdieping hebben mij ertoe gebracht dat ik naast ergotherapie, ook psychotherapie aanbied, begeleidingen rond autisme zowel voor kinderen als volwassenen.

De paarden zijn een deel van mijn leven en worden dan ook heel vaak ingezet tijdens de verschillende therapieën. Ikzelf zie ze als co-therapeut en zijn dus volwaardige collega's tijdens het groeiproces van de cliënt.

Na mijn opleiding als professioneel ergotherapeut ging ik onmiddellijk aan het werk binnen de fysieke revalidatie.

Al snel kwamen er meerder opleidingen op mijn pad die ik met veel overgave volgde en die me vormden tot de therapeut die ik nu ben. 

In 2010 studeerde ik af als erkend bachelor in de ergotherapie. Ik deed 6 jaar ervaring op in de fysieke revalidatie. Daarnaast laat ik geen enkele kans liggen om me verder bij te scholen binnen de ergotherapie. Gezien mijn grote passie voor "paarden" en dieren in het algemeen heb ik met met succes de opleidingen Equicoaching en het postgraduaat Hippotherapie (EAT) afgerond. Nadien volgde ik nog de jaaropleiding INPP (reflexintegratie).

Mijn specialisaties:

- begeleiding van personen met autisme, ADHD

- Fysieke revalidatie (hulpmiddelen advies, langer thuis blijven, ondersteuning mantelzorgers, reïntegratie na een oncologische behandeling,...)

- Kinder-ergotherapie (sensorische integratie, gedrag, coördinatie, motoriek, aandacht....)

- Coaching en therapie met assistentie van paarden (time-out projecten, ASS, AD(H)D, fysieke beperkingen, team-buildings, preventie pesten in de klas, Hooggevoelige kinderen, volwassenen met een mentale beperking, orthopedagogisch paardrijden....

Bijscholingen/ opleidingen 

- AIHP: integratieve psychotherapie 2021-2025

- Rouw te paard

- Systemische opstellingen met paarden 

- Speltherapie bij kinderen en sova training

- Duplo methodiek

-IAHP (integratieve psychotherapie)

- DCD symposium

- Activiteitenweger

- Schrijfproblemen en schrijfmotoriek, WRITIC,

- Visueel-ruimtelijke visuomotrische vaardigheden

- Kinderen en schrijfproblemen

-Talentgericht werken met kinderen 

- INPP (reflexintegratie therapie)

- Sporten met MS

- Aanpak van probleemgedrag in de klascontext

- Succesvol ondernemen in de paardensector, starten als zelfstandige ergotherapeut

- Horseboy methode

- Sensorische integratie

- Autisme centraal cursussen (emoties verhelderen, autisme methodiek, sensorische problemen bij ASS, ...)

- Pijn educatie

- Demo's rond rolstoelen, tilliften, trapliften...enz

- VAPH: autoaanpassingen, 3D plannen tekenen, woningaanpassingen

- Ergokit, FCE (functionele capaciteiten evaluatie-

.... enz.


©2022Puissance ergo &-hippotherapie Oudenaarde- Brakel 
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.